7.06.15 г.

Не съм далече, само ти се струва!
По-близо съм, отколкото си мислиш...
Натрапчиво по мисълта ти плувам
и ароматът можеш да ми вдишаш...
Ако за миг очите си затвориш
ще ме усетиш като остра рана,
със чувствата във тебе ще се бориш,
ще молиш да си тръгна, да остана...
while politicin with my sister from new york city
she said she know this ball player and he think I'm pretty
Psych, I'm playin boo, you know it's just wit you I'm stayin boo 
and when cats be poppin game I don't hear what they sayin boo
when you out there in the world, I'm still your girl