22.06.13 г.

" От време на време той идваше при нея завинаги..."

Д. Рубина " Кучето"

Няма коментари:

Публикуване на коментар