1.06.13 г.

  • — Никога не съм търсил щастие. Кому е нужна щастието? Аз търсех наслаждение.
    — И намирахте ли го, мистър Грей?
    — Често. Твърде често.

Няма коментари:

Публикуване на коментар