2.06.13 г.

"Не можех да се съпротивлявам, защото би било преструвка. Не исках да го галя, защото би било противоречие. Нямах сили да го отблъсна, защото би било опълчване срещу вездесъщия закон на притеглянето, по-силен от земята. Но ръцете ми едновременно се съпротивляваха и го галеха, независимо от мене."
S.H.

"Пътувaне към себе се" Блaгa Димитровa


Няма коментари:

Публикуване на коментар