16.03.13 г.

Ще извърна погледа си.За напред това ще е единственото ми отрицание.


Няма коментари:

Публикуване на коментар