10.02.13 г.

"Тези мъртви полета мой дом са сега,
ала още си спомням къде съм живял…
Тогава не бяхме със теб врагове
и ти ме наричаше “брат по съдба”…

А сега се прицелваш във мен отдалеч!
Преди да изпратиш ти към мене смъртта…
В очите ми ти погледни и за миг помисли -
не съм ли ти още аз “брат по съдба”?

И без нас ще изгрее новият ден,
но ще бъда щастлив ако ти си до мен.
И през бурята от огън, през реките от кръв
ти протягам ръка като “брат по съдба”. "


Няма коментари:

Публикуване на коментар