19.04.13 г.

След любовта

Един голям човек, Момо Капор е написал в книгата си:

- след любовта остават чаши с гравирани монограми, откраднати от по-добрите мотели.
- след любовта остава една маса в кафене " Манеж " и учуденият поглед на стария келнер, когато ни вижда с други.
... - след любовта на устните остава металният вкус на несполуката. Остават адреси на стаи " от 16 до 18 ч. ".
- след любовта остават изреченията: " Изглеждаш чудесно, никак не си се променил/а... " и " Обади се някой път, нали пазиш телефонния ми номер? "
- след любовта остават тъмните улици, по които се връщахме след любовта.
- след любовта остават мелодиите по радиото, които постепенно излизат от мода. Остават тайните знаци, любовните шифри, остава твоята страна на леглото и страхът, че неочаквано ще влезе някой. Трак! -поставената слушалка, когатo се обади нечий чужд глас. Хиляда и една лъжи...
- след любовта остава изречението " Аз ще вляза първа в банята " и отговор: " Няма ли заедно? " - този път не!
- след любовта остават съучастниците: пазителите на тайните, които вече не са никакви тайни.
- след любовта остава лекото вълнение, когато пътьом вдъхнем познатия парфюм на някоя непозната жена.
- след любовта улиците са празни, а градът - пуст.
- след любовта остават неподписаните картички от Венеция и Амстердам. Препълнените пепелници и празното сърце. Навикът да се палят две цигари едновременно. Случайно направени снимки, загубени фиби, таксиметровите шофьори, които не ни обичаха, и цветарките, които ни обичаха.
- след любовта остава наранената суета.
- след любовта остават други мъже и други жени.
- след любовта не остава нищо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар